Prskavky 40cm 5ks

39,50 

Není skladem

Katalogové číslo: 003912a Kategorií: , , , , , Štítky: , , ,

Popis

K Vánocům a ke stromečku již léta patří zapálení prskavek. Děti i dospělí tuto zábavu doslova miluji. Vánoční stříbrné prskavky určené pro venkovní použití. Prskavky zapalujte jednotlivě nad nehořlavým povrchem. Po dohoření jsou prskavky stále horké, doporučujeme odložit například do sklenice s vodou. Baleno v papírovém sáčku se závěsem.

Balení obsahuje 5 ks prskavek.

Délka: 40 cm

Doba hoření: 95 s

Rozměry: 55 x 400 x 3 mm (Š x V x H)

Zboží určené pro osoby starší 15 let. Při převzetí bude ověřen váš věk.

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.